Åbent hus – søndag d. 18. juni kl. 13-15

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Åbent hus

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk invitere alle interesserede til Åben hus søndag d. 18. juni kl. 13-15

ved vores nye flisværk på Vaarst Engvej 2, Vaarst – 9260 Gistrup

Der bydes på lidt at spise og drikke

 

Det blev et ja tak

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Generalforsamling

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk havde mandag d. 15 maj 2017 ekstraordinær generalforsamling hvor der var stor opbakning til ”Aalborg Varme overtagelse af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk”.

Resultatet af afstemningen blev et stort Ja  til at lade værket overtage af Aalborg Varme med 184 mod 3 stemmer af i alt 187 fremmødet.

Bestyrelsen takker for det flotte fremmøde

HUSK nu at møde op i Fjellerad Hallen pÃ¥ mandag (15/5) for at gøre din indflydelse gældende pÃ¥ Vaarst-Fjellerrad Kraftvarmeværk’s fremtid. Bestyrelsen anbefaler et “JA” til at lade Aalborg Varme A/S overtage varmeforsyningen i vores omrÃ¥de.
Der er fortsat nogen forvirring om hvem der har stemmeret, så derfor skal det præciseres her. Ejere at bygninger/boliger tilsluttet Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk har en stemmeret for hver selvstændig måler. Lejere i boligforeninger af boliger med selvstændig måler har ligeledes stemmeret. Der kan kun stemmes ved fremmøde.

Vi har i øjeblikket et vandsplid på 6-11m3 pr. dag, det er alt for meget, derfor har vi brug for dig hjælp.

Hvis du har set damp, en våd plet eller bemærket sivende vand vil værket meget gerne informeres så vi kan få udbederet skaden.

Du bør også kontrollere flowet/afkølning på din egen måler, da der kan være tale om brud i dit eget hjem.

Infomation modtaget gerne på mail info@vfkv.dk eller på telefon 9833 3353 (Flemming Christiansen)

Ekstraordinær generalforsamling

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Generalforsamling

Tid: Mandag den 15. maj 2017 kl. 19 30

Sted: Fjellerad Hallen, Haalsvej 8, Fjellerad, 9260 Gistrup.

Dagsorden:

  1. Præsentation af beslutningsforslag og derefter afstemning vedrørende Aalborg Varme A/S’ overtagelse af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.
  2. Eventuelt.

En enstemmig bestyrelse indstiller at forslaget vedtages.

Vedtægterne kræver at flere end halvdelen af andelshaverne giver fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer ja til bestyrelsens forslag før afgørelsen er gyldig.

Ifølge vedtægterne kan der ikke stemmes pr. fuldmagt, d.v.s. indflydelse kræver fremmøde.

Den 25. april 2017, kl. 19.30 i Fjelleradhallen

om

Vilkårene for Aalborg Varme A/S’ overtagelse af Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk

Vi er efterhånden nået så langt i møderækken og forhandlingerne med Aalborg Varme A/S, at vilkårene begynder at tegne sig tydeligt. Det, at vi nu har fået etableret flis kedel anlægget, gør vilkårene væsentlig mere attraktive, end vi tidligere har set. De foreløbige beregninger viser et kraftvarmetillæg på godt 5 kr/m2 beboelse inkl. moms svarende til godt 600 kr./år for et standardhus på 130 m2 . Beløbet skal lægges oven i Aalborgs normale takster.

En enig bestyrelse anbefaler andelshaverne at sige ja til udspillet fra Aalborg Varme A/S. Det er der flere grunde til, som vi vil fortælle om på mødet.

Beslutningen om at lade Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk overgå til Aalborg Varme A/S skal ifølge varmeværkets vedtægter træffes på en ekstraordinær generalforsamling. Vi kan allerede nu afsløre, at den vil blive afholdt den 15. maj 2017, kl. 19.30 i Fjelleradhallen.

Vedtægterne kræver endvidere at flere end halvdelen af andelshaverne giver fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer ja til bestyrelsens forslag før afgørelsen er gyldig.

På varmeværkets hjemmeside: http://www.vfkv.dk/test-side-med-beregning-af-av-pris/ er det muligt, at beregne forskellen mellem Aalborgs varmepris og Vaarst-Fjellerads varmepris baseret på jeres ejendoms data.

I håb om et stort fremmøde.

PÃ¥ bestyrelsens vegne med venlig hilsen

Flemming Mandrup Hansen

Formand

Opslag kan også hentes her som PDF til print

Afbrydelse af varme i Fjellerad

Posted by Thomas Selmer Oehlenschlæger | Driftsinfo

 

Lednings arbejde mandag d. 31/10-2016

Lednings arbejde mandag d. 31/10-2016

img_20161031_125401

Der er i dag afbrydelse af varmeforsyningen i Fjellerad pga. ledningen brud.

Der er afbrudt fra ca. 12.00 og der forventes at være åben igen 16.00